Goossens Belastingadviseurs

Jouw bedrijf fiscaal op orde

Onze belastingadviseurs denken graag mee over de juiste fiscale koers van jouw bedrijf. Belastingen vormen een fors deel van jouw uitgaven. Een goede fiscale koers heeft dan ook veel impact op de bedrijfsresultaten. Onze belastingadviseurs helpen graag. Wij overzien voor jou het fiscale landschap en maken graag een concrete vertaalslag naar jouw situatie.

Wij helpen ondernemend Nederland

Allerlei (administratieve) bedrijfsprocessen kunnen gevolgen hebben voor de belastingheffing en de belastingaangifte. Wij zijn belastingadviseurs met inzicht in deze processen. Van aangiftepraktijk tot herstructurering.
Belastingadvies

Vaar jij de juiste fiscale koers met jouw bedrijf? Wij helpen je het financiële landschap inzichtelijk te maken.

Aangiftepraktijk

Onderschat de complexiteit van een aangifte niet. Wij geven niet alleen advies, maar verwerken ook jouw aangifte.

Inbreng BV

Naarmate de onderneming groeit kan het interessant zijn om de onderneming voort te zetten in een besloten vennootschap (BV).

Belastingadviseur Bergen op Zoom
jouw bedrijf op orde

Aangiftepraktijk

De meeste mensen onderschatten de complexiteit van een aangifte Inkomstenbelasting (IB) en lopen gedurende het invultraject vaak vast. Om dit te voorkomen is het verstandig om een belastingadviseur te raadplegen.
Inkomstenbelasting wordt geheven over natuurlijke personen. Alle inwoners van Nederland zijn belastingplichtig voor de Inkomstenbelasting, maar uiteraard is iemand uitsluitend Inkomstenbelasting verschuldigd wanneer hij inkomen geniet. Inwoners van Nederland (binnenlands belastingplichtigen) moeten Inkomstenbelasting over hun inkomen betalen, waar ter wereld zij dat ook hebben genoten. Indien u geen inwoner bent van Nederland (buitenlands belastingplichtig) en u geniet inkomen in Nederland, dan vallen deze Nederlandse inkomsten onder de belastingplicht voor de Inkomstenbelasting.

Wij kunnen jouw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen verwerken. Kijk op tarief voor de mogelijkheden.

De Vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven over de winst van de in Nederland gevestigde of naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen. Naamloze vennootschappen (NV) en besloten vennootschappen (BV) zijn de meest voorkomende rechtspersonen.

De aangifte Vennootschapsbelasting wordt opgesteld op basis van de jaarrekening van de onderneming. Hierbij kunnen fiscale correcties, zoals niet of beperkt aftrekbare kosten en investeringsaftrek worden toegepast.

Ontvangt jij of jouw organisatie dividend van een vennootschap die is gevestigd in Nederland? De vennootschap die het dividend uitkeert moet dan meestal dividendbelasting inhouden. Ingehouden dividendbelasting kan verrekend worden in de aangifte inkomstenbelasting of aangifte vennootschapsbelasting. Keert jouw vennootschap het dividend uit? Dan kunnen wij helpen bij het doen van de aangifte dividendbelasting.

Btw is de belasting die je betaalt over jouw omzet. Per maand, kwartaal of jaar doe je aangifte, en draag je zorg over de betaling van de btw. Btw welke betaald wordt over zakelijke kosten mag je meestal aftrekken (voorbelasting).
Voor wie geldt de btw? De btw geldt voor de meeste ondernemers. Je bent ondernemer als je zelfstandig werkzaamheden uitvoert, en daar inkomsten uit hebt.

Mogelijk kan je vrijstelling krijgen voor de btw middels de kleineondernemersregeling (KOR). De KOR is dus een btw-vrijstelling. Als je voldoet aan de voorwaarden en kiest voor de KOR, is het niet meer nodig om te berekenen. Dan doe je geen btw-aangifte en kan je geen btw terugvragen over de kosten en investeringen.

Moet je wel een aangifte doen. Dan staan wij voor jouw bedrijf klaar!

Loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Elke werknemer die een salaris geniet moet loonbelasting betalen. Deze loonbelasting wordt door de werkgever ingehouden op het salaris. De werkgever doet dit samen met de premies. De loonbelasting en premies worden aan de Belastingdienst betaald (aangifte loonheffingen).

De werkgever voert voor alle werknemers een salarisadministratieadministratie. Wij kunnen dit voor jouw bedrijf verzorgen (zie salarisadministratie).

jouw bedrijf op orde

Inbreng BV

Startende ondernemers beginnen hun bedrijf veelal in de rechtsvorm van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma. Naarmate de onderneming groeit kan het interessant zijn om de onderneming voort te zetten in de vorm van een besloten vennootschap (BV). In dat geval kan de onderneming worden ingebracht in een besloten vennootschap. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan. Het besluit om al dan niet voor een eenmanszaak, vennootschap onder firma of voor een besloten vennootschap te kiezen brengt gevolgen met zich mee. Het is van belang om deze gevolgen goed in kaart te brengen waardoor duidelijk wordt welke ondernemingsvorm het beste bij jouw onderneming past.
Er is een aanzienlijk verschil tussen een onderneming in de Inkomstenbelasting zoals een eenmanszaak of vennootschap onder firma (onderneming) en de besloten vennootschap (BV). Wanneer je een onderneming drijft, ben je hoofdelijk aansprakelijk voor de ondernemingsschulden. Dit houdt in dat schuldeisers jou ook in privé kunnen aanspreken. Dit is in beginsel niet het geval wanneer je een directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent van een BV. Een BV is een rechtspersoon. Dit houdt in dat de BV onder andere zelfstandig contracten aan kan gaan en bezittingen en schulden kan hebben. Je bent als DGA in beginsel niet met je privévermogen aansprakelijk voor schulden van de BV. Let op: indien sprake is van onbehoorlijk bestuur, kan onder omstandigheden de bestuurder wel persoonlijk worden aangesproken.
Voordat je de keuze maakt om je onderneming in te brengen in de BV, is het van belang om te beoordelen of een BV wel gunstig is in jouw situatie. Wil je meer weten over de fiscale gevolgen van een onderneming of een BV dan kun je bij ons kantoor terecht voor meer informatie. Als blijkt dat een BV in jouw situatie gunstiger is dan kun je besluiten om je onderneming in te brengen in de BV.
Als het inbrengen van uw onderneming in een BV-structuur voor jou fiscaal aantrekkelijk is, heb je de keuze om de onderneming geruisloos of ruisend in te brengen. Als je kiest voor een geruisloze inbreng, dan heb je bij de inbreng geen afrekenmoment over de meerwaarde van de onderneming. Met name ondernemers die al langere tijd een onderneming hebben, kiezen vaak voor de geruisloze inbreng. Deze ondernemers hebben doorgaans een substantiële meerwaarde en fiscale reserves in hun bedrijf. Bij een ruisende inbreng moet er wel worden afgerekend met de fiscus. Als sprake is van meerwaarde, dan leidt een ruisende inbreng tot belastingheffing. De BV mag daarna echter wel afschrijven over de ingebrachte meerwaarde.
Is het omzetten ook mogelijk zonder een inbreng? Ja, dit is mogelijk. Maar deze methode biedt alleen uitkomst indien er géén sprake is van stille reserves, zoals goodwill. Bij het omzetten van de eenmanszaak wordt deze gestaakt. Je rekent af over de stakingswinst. Bij deze omzettingsmethode wordt de BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geef je aan dat de BV de onderneming zal voortzetten. De eenmanszaak wordt dan automatisch uitgeschreven. Het voordeel van het kenbaar maken dat de onderneming is voortgezet door de BV is dat andere partijen, denk aan een bank, kunnen dan zien dat je een ondernemersverleden hebt.
Als je de onderneming inbrengt in de BV hoeven geen nieuwe arbeidsovereenkomsten opgesteld te worden, omdat de BV in de plaats treedt van de onderneming. Dit heeft tot gevolg dat ook het arbeidsverleden van je werknemers wordt meegenomen. Mocht je een geen personeel in dienst hebben, dan zal er een salarisadministratie opgezet moeten worden. Jij wordt namelijk een directeur-grootaandeelhouder (DGA). Uiteraard bieden wij ook salarisadministratie aan. Zodat alles onder één dak blijft. Van advies tot uitvoering.
jouw bedrijf op orde

Inbreng BV

Startende ondernemers beginnen hun bedrijf veelal in de rechtsvorm van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma. Naarmate de onderneming groeit kan het interessant zijn om de onderneming voort te zetten in de vorm van een besloten vennootschap (BV). In dat geval kan de onderneming worden ingebracht in een besloten vennootschap. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan. Het besluit om al dan niet voor een eenmanszaak, vennootschap onder firma of voor een besloten vennootschap te kiezen brengt gevolgen met zich mee. Het is van belang om deze gevolgen goed in kaart te brengen waardoor duidelijk wordt welke ondernemingsvorm het beste bij jouw onderneming past.
Er is een aanzienlijk verschil tussen een onderneming in de Inkomstenbelasting zoals een eenmanszaak of vennootschap onder firma (onderneming) en de besloten vennootschap (BV). Wanneer je een onderneming drijft, ben je hoofdelijk aansprakelijk voor de ondernemingsschulden. Dit houdt in dat schuldeisers jou ook in privé kunnen aanspreken. Dit is in beginsel niet het geval wanneer je een directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent van een BV. Een BV is een rechtspersoon. Dit houdt in dat de BV onder andere zelfstandig contracten aan kan gaan en bezittingen en schulden kan hebben. Je bent als DGA in beginsel niet met je privévermogen aansprakelijk voor schulden van de BV. Let op: indien sprake is van onbehoorlijk bestuur, kan onder omstandigheden de bestuurder wel persoonlijk worden aangesproken.
Voordat je de keuze maakt om je onderneming in te brengen in de BV, is het van belang om te beoordelen of een BV wel gunstig is in jouw situatie. Wil je meer weten over de fiscale gevolgen van een onderneming of een BV dan kun je bij ons kantoor terecht voor meer informatie. Als blijkt dat een BV in jouw situatie gunstiger is dan kun je besluiten om je onderneming in te brengen in de BV.
Als het inbrengen van uw onderneming in een BV-structuur voor u fiscaal aantrekkelijk is, hebt u de keuze om de onderneming geruisloos of ruisend in te brengen. Als u kiest voor een geruisloze inbreng, dan hoeft u niet af te rekenen over de meerwaarde in de onderneming. Met name ondernemers die al langere tijd een onderneming hebben, kiezen vaak voor de geruisloze inbreng. Deze ondernemers hebben doorgaans een substantiële meerwaarde en fiscale reserves in hun bedrijf. Bij een ruisende inbreng moet er wel worden afgerekend met de fiscus. Als sprake is van meerwaarde, dan leidt een ruisende inbreng tot belastingheffing. De BV mag daarna echter wel afschrijven over de ingebrachte meerwaarde. Bovendien hebt u de mogelijkheid om voor uw ingebrachte meerwaarde een stakingslijfrente bij uw BV te bedingen. U kunt daarmee de belastingheffing over de meerwaarde uitstellen tot na het bereiken van uw AOW-leeftijd.

Is het omzetten ook mogelijk zonder een inbreng? Ja, dit is mogelijk. Maar deze methode biedt alleen uitkomst indien er géén sprake is van stille reserves, zoals goodwill. Bij het omzetten van de eenmanszaak wordt deze gestaakt. Je rekent af over de stakingswinst. Bij deze omzettingsmethode wordt de BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geef je aan dat de BV de onderneming zal voortzetten. De eenmanszaak wordt dan automatisch uitgeschreven. Het voordeel van het kenbaar maken dat de onderneming is voortgezet door de BV is dat andere partijen, denk aan een bank, kunnen dan zien dat je een ondernemersverleden hebt.

Als je de onderneming inbrengt in de BV hoeven geen nieuwe arbeidsovereenkomsten opgesteld te worden, omdat de BV in de plaats treedt van de onderneming. Dit heeft tot gevolg dat ook het arbeidsverleden van je werknemers wordt meegenomen. Mocht je een geen personeel in dienst hebben, dan zal er een salarisadministratie opgezet moeten worden. Jij wordt namelijk een directeur-grootaandeelhouder (DGA). Uiteraard bieden wij ook salarisadministratie aan. Zodat alles onder één dak blijft. Van advies tot uitvoering.

Nieuws & Updates

Nieuws over veranderingen in belastingzaken ✓
Tips om jouw onderneming te laten groeien ✓

✓ Reminder voor de kwartaalaangifte
✓ En nog veel meer. Ontdek het zelf en meld je aan.

Goossens belastingadviseurs

Jouw bedrijf ook financieel op orde

Als ondernemer krijg je administratieve verplichtingen. Jij moet ervoor zorgen dat de administratie vanaf de start van de onderneming voldoet. Het is belangrijk een goede administratie op te zetten en bij te houden.
Financiële administratie

Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is van groot belang. Niet alleen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook voor de bedrijfsvoering.

Salarisadministratie

Vind je het ingewikkeld om zelf de salarisadministratie te doen voor jouw bedrijf? Dan is de salarisadministratie uitbesteden aan onze adviseurs een goede oplossing.

Jaarrekening

Een jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie van een onderneming en wordt gebruikt om financiële verantwoording af te leggen aan belanghebbenden.

Financieel

Up-to-date

Als ondernemer ben je druk en ontkom je niet aan het feit dat je soms belangrijk nieuws mist.

Onze nieuwsbrief geeft je daarom een kort overzicht van al het belangrijke nieuws op financieel en fiscaal gebied. Precies alles wat jij als ondernemer moet weten in een maandelijkse mail.

Wij sturen geen spam, beloofd!

Meld je hieronder gratis aan en blijf ook financieel up-to-date!