Goossens Belastingadviseurs

Jouw bedrijf financieel op orde

Veel ondernemers komen chronisch tijd tekort omdat ze proberen veel taken binnen het bedrijf zelf op te pakken. Jij kunt je beter richten op jouw corebusiness. Hier ligt niet alleen je talent, maar voeg je ook de meeste waarde toe. Herkenbaar?

Van start gaan

Als ondernemer krijg je administratieve verplichtingen. Jij moet ervoor zorgen dat de administratie vanaf de start van de onderneming voldoet. Het is belangrijk een goede administratie op te zetten en bij te houden. Met een goede administratie leg je vast wat er in uw onderneming gebeurt. De administratie is de basis voor de aangiftepraktijk. En de groei van jouw onderneming!
Financiële administratie

Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is van groot belang. Niet alleen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook voor de bedrijfsvoering.

Jaarrekening

Een jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie van een onderneming en wordt gebruikt om financiële verantwoording af te leggen aan belanghebbenden.

Salarisadministratie

Vind je het ingewikkeld om zelf de salarisadministratie te doen voor jouw bedrijf? Dan is de salarisadministratie uitbesteden een goede oplossing.

jouw bedrijf op orde

Financiële administratie

Een administratie zijn alle gegevens die je op papier (ook kladaantekeningen) of digitaal vastlegt over jouw onderneming. Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is van groot belang. Niet alleen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook voor de bedrijfsvoering.

Als ondernemer ben je wettelijk verplicht een goede administratie bij te houden en te bewaren die is afgestemd op de aard van uw bedrijf. Begin daarom meteen met het opzetten van een administratie.

Voordat je van start gaat, beslis je in welke vorm je de onderneming gaat uitoefenen: alleen of samen met anderen. Je kan er ook voor kiezen om, eventueel samen met anderen, een rechtspersoon in het leven te roepen.
De vorm die je kiest voor de uitoefening van de onderneming, heet rechtsvorm. De rechtsvorm is niet alleen van belang voor de aansprakelijkheid, maar is ook van invloed op jouw belastingverplichtingen.

Er zijn belangrijke verschillen tussen een rechtspersoon en een onderneming die door jezelf, eventueel samen met anderen, wordt gedreven. Veel van die verschillen hebben te maken met aansprakelijkheid. Als je de onderneming zelf drijft of samen met anderen, ben je aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Bij een rechtspersoon ben je in principe niet aansprakelijk, maar is de rechtspersoon aansprakelijk. Daar staat dan wel tegenover dat je, eventueel samen met de medeoprichters, kapitaal moet inbrengen in de rechtspersoon. Als startende ondernemer kies je meestal één van de volgende rechtsvormen:

  • eenmanszaak
  • maatschap
  • vennootschap onder firma (vof
  • commanditaire vennootschap (cv)
  • besloten vennootschap (bv)
  • stichting of vereniging

 

Onze adviseurs kunnen helpen bij de keuze van rechtsvorm. Zelfs als de onderneming nog niet van start is gegaan.

De belastingdienst stelt voor de inkomstenbelasting andere eisen aan ondernemers dan voor de btw (omzetbelasting). Maar als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, ben je dat in het algemeen ook voor de btw. Binnen onze aangiftepraktijk helpen wij bij het verzorgen van de juiste fiscale aangifte.
Je kunt ervoor kiezen om de administratie geheel of gedeeltelijk zelf te doen. Bij geheel uitbesteden zorgen wij ervoor dat jouw financiële administratie op orde is. Door automatisering kunnen we efficiënt werken. Wij verwerken en controleren de cijfers en zorgen voor duidelijke rapportages. Denk bijvoorbeeld aan het opmaken van jouw jaarrekening!

Als ondernemer hoef je slechts eenmaal per jaar een jaarrekening te produceren. Daarom is het niet erg zinvol om je te verdiepen in de eisen waaraan deze moet voldoen en de mogelijkheden die er zijn omtrent presentatie en waardering. Het is dan ook raadzaam om het opmaken van een jaarrekening uit te besteden. Door snel een jaarrekening op te laten stellen laat je bovendien zien dat je de zaak onder controle hebt en dat je het belangrijk vindt om belanghebbenden te informeren.
Een jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie van een onderneming en wordt gebruikt om financiële verantwoording af te leggen aan belanghebbenden (zoals de Belastingdienst, banken, aandeelhouders en investeerders). De jaarrekening is een verantwoordingsdocument dat laat zien hoe gezond een onderneming is.
Veel ondernemers zien de jaarrekening als een verplichting. Als een uitgebreid document dat alleen maar inzicht geeft in het verleden. Ze realiseren zich niet dat het goed kan zijn om een terugkijkmoment in te lassen en samen met de adviseur te evalueren wat het afgelopen jaar jou heeft gebracht. Daarnaast is het interessant om te zien hoe de verhouding is tussen jouw bezittingen en schulden. Maar ook hoe jouw bedrijf presteert ten opzichte van je concurrenten in de branche. Het gesprek gaat al snel over de toekomst en dan wordt het plotseling vele malen interessanter!
jouw bedrijf op orde

Salarisadministratie

Vind je het ingewikkeld om zelf de salarisadministratie te doen voor jouw bedrijf? Dan is de salarisadministratie uitbesteden onze adviseurs een goede oplossing. Als ondernemer met personeel ben je verplicht om een salarisadministratie bij te houden. Waar veel ondernemers er in het begin nog voor kiezen om dit zelf te doen, is het een logische stap om dit op enig moment bij kantoor Goossens onder te brengen.

Jouw salarisadministratie moet natuurlijk goed en op tijd gebeuren. De performance moet hoog zijn. Om dit waar te maken investeren wij in functionaliteiten. Jij krijgt een online werkgeversomgeving, met elke maand de melding dat de loonstroken klaarstaan. Uiteraard worden de loonkosten maandelijks verwerkt in uw financiële administratie, verzorgen wij de elektronische aangiften loonheffingen en produceren wij de jaaropgaven van jouw personeel.

In de loonadministratie legt de werkgever alle afspraken vast die betrekking hebben op de arbeidsverhouding tussen werknemer en werkgever. In de financiële administratie worden de financiële gevolgen van de afspraak tussen werknemer en werkgever vastgelegd. Een deel van deze afspraken leidt in beide administraties tot een gelijke gegevensverwerking. Wij zorgen voor de aansluiting tussen beide administraties!
jouw bedrijf op orde

Salarisadministratie

Vind je het te tijdrovend of ingewikkeld om zelf de salarisadministratie te doen voor jouw bedrijf? Dan is de salarisadministratie uitbesteden aan een adviseur een goede oplossing. Als ondernemer met personeel ben je verplicht om een salarisadministratie bij te houden. Waar veel ondernemers er in het begin nog voor kiezen om dit zelf te doen, is het een logische stap om dit op enig moment te gaan uitbesteden.
Het grote voordeel van het uitbesteden van de salarisadministratie is dat dit jou enorm veel tijd scheelt. Veel ondernemers komen chronisch tijd tekort omdat ze proberen veel taken binnen het bedrijf zelf op te pakken. Jij kunt je beter richten op jouw corebusiness. Hier ligt niet alleen je talent, maar voeg je ook de meeste waarde toe. Wil je bijvoorbeeld groeien met jouw bedrijf? Dan is het zonde als deze groeiambities verwaarloosd worden doordat jij te veel vastzit in de uitvoering.
Jouw salarisadministratie moet natuurlijk goed en op tijd gebeuren. De performance moet hoog zijn. Om dit waar te maken investeren wij in functionaliteiten. Jij krijgt een online werkgeversomgeving, met elke maand de melding dat de loonstroken klaarstaan. Uiteraard worden de loonkosten maandelijks verwerkt in uw financiële administratie, verzorgen wij de elektronische aangiften loonheffingen en produceren wij de jaaropgaven van jouw personeel.
In de loonadministratie legt de werkgever alle afspraken vast die betrekking hebben op de arbeidsverhouding tussen werknemer en werkgever. In de financiële administratie worden de financiële gevolgen van de afspraak tussen werknemer en werkgever vastgelegd. Een deel van deze afspraken leidt in beide administraties tot een gelijke gegevensverwerking. Wij zorgen voor de aansluiting tussen beide administraties!

Nieuws & Updates

Nieuws over veranderingen in belastingzaken ✓
Tips om jouw onderneming te laten groeien ✓

✓ Reminder voor de kwartaalaangifte
✓ En nog veel meer. Ontdek het zelf en meld je aan.

Goossens belastingadviseurs

Jouw bedrijf ook fiscaal op orde

Onze belastingadviseurs denken graag mee over de juiste fiscale koers voor jouw bedrijf. Belastingen vormen een fors deel van uw uitgaven. Een goede fiscale koers heeft dan ook veel impact op jouw bedrijfsresultaten.
Belastingadvies

Vaar jij de juiste fiscale koers met jouw bedrijf? Wij helpen je het financiële landschap inzichtelijk te maken.

Aangiftepraktijk

Onderschat de complexiteit van een aangifte niet. Wij geven niet alleen advies, maar verwerken ook jouw aangifte.

Inbreng BV

Naarmate de onderneming groeit kan het interessant zijn om de onderneming voort te zetten in de vorm van een besloten vennootschap (BV).

Financieel

Up-to-date

Als ondernemer ben je druk en ontkom je niet aan het feit dat je soms belangrijk nieuws mist.

Onze nieuwsbrief geeft je daarom een kort overzicht van al het belangrijke nieuws op financieel en fiscaal gebied. Precies alles wat jij als ondernemer moet weten in een maandelijkse mail.

Wij sturen geen spam, beloofd!

Meld je hieronder gratis aan en blijf ook financieel up-to-date!